Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Malmö

Spelare
Albin Lindquist
Alex Gustavsson
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Claes Strand
Filip Emanuel
Göran Åkesson
Ingela Jernström
Irene Nyqvist
Jan Nilsson
Jimmy Stånggren
Joakim Mårtensson
Jonas Ekenberg
Katarina Gustafsson
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Lennart Olsson
Lottie Fredriksson
Lya West
Margareta Borglin
Martin Lindal
Matti Persson
Mattias Johnasson
Matz Hägg
Maximilian Ståhl
Melvin Strandh
Michael Sjöberg
Mickael Sand
Mikael Lindholm
Monica Lindberg
Morgan Carlsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Asmundsson
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Hall
Per Vernersson
Pontus Ek
Pontus Nilsson
Pontus Törnebohm
Pär Dehlin
Richard West
Rickard Nilsson
Robin Johansen
Roger Hoffström
Stanislav Sebek
Tarras Jibert
Ulf-Arne Nilsson

TOTALT: 53 SPELARE