Skånemästerskapet

Anmälda spelare för Skånemästerskapet Klippan

Spelare
Alex Gustafsson
Alexander Rosendahl
Alf Truedsson
Anders Carlsson
Anette Lindfors
Ann-Margret Nilsson
Anna Malmborg
Anton Svärd
Arnar Jonsson
Benjamin Tobar
Björn Aarenstrup
Carola Strandh
Cathrine Mjöbo
Christoffer Nilsson
David Eriksson
Dennis Fyhr
Emil Nilsson
Ewa Eliasson
Filip Emanuel
Fredrik Schack von Brockdorff
Gunilla Oredsson
Göran Ekstrand
Göran Åkesson
Hugo Nilsson
Håkan Nilsson
Håkan Rossander
Irene Nyqvist
Isidor Torkar
Jan Nilsson
Jan-Åke Ottosson
Jens Lind
Jens Nilsson
Jerry Hellgren
Joakim Mårtensson
Johanna Johansson
Johnny Svärdh
Jonathan Winhagen
Katarina Gustafsson
Kerstin Sjöberg
Kevin Carlsson
Kevin Lindbladh
Kjell Hörnstedt
Lars Berghman
Lars Carlsson
Lars Olsén
Lennart Olsson
Lottie Fredriksson
Lya West
Manne Steen
Maria Billgren
Marie Pettersson
Mats Jacobsson
Matti Persson
Mattias Högberg
Mattias Johnasson
Mattias Möller
Matz Hägg
Max Andersson
Melvin Strandh
Michael Sjöberg
Mikael Björnberg
Mikael Blomqvist
Mikael Lindholm
Monica Klasson
Morgan Carlsson
Niklas Pålsson
Ola Brundin
Patrik Ahlgren
Patrik Pettersson
Paul Lindfors
Per Vernersson
Per-Ola Fredriksson
Pontus Nilsson
Pontus Törnebohm
Pär Dehlin
Raymond Lantz
Richard West
Rickard Sjögren
Robin Johansen
Roger Hoffström
Rose-Marie Winhagen
Simon Svärd
Siv Andersson
Stanislav Sebek
Stefan Johansson
Stefan Winhagen
Stefan Öhrn
Sören Persson
Tarras Jibert
Theo Stéen
Thomas Karlsson
Thord Eliasson
Ulf-Arne Nilsson
Ulla Henriksson

TOTALT: 94 SPELARE